Financieringsregeling PPO (permanente professionele ontwikkeling)

  • financiering

Zelfstandigen kunnen een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage in de kosten voor professionele ontwikkeling.

F F F

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Uitgangspunt is dat alle werkenden er goed aan doen om met regelmaat stil te staan bij de vraag of de skills voldoende aansluiting vinden bij de snel veranderende arbeidsmarkt.

PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers.
Financiering betreft eenderde van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000 (inclusief BTW).

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES