Recent lezersonderzoek BK-informatie

  • onderzoek

Dit jaar beleeft BK-informatie zijn 40e jaargang. Dat vonden we een geschikt moment om onderzoek te doen onder onze abonnees. Wat vinden zij van BK-informatie, wat zijn hun behoeften, wat willen ze behouden en wat willen ze veranderen?

In het najaar van 2017 vroegen we adviesbureau LAgroup een onderzoek onder onze lezers te doen. Dat deden zij via een online enquête. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en die delen we graag met onze lezers.
De online enquête is verstuurd aan 2000 abonnees waarvan de e-mailadressen bij ons bekend waren. Daarvan heeft een kwart de vragenlijst volledig ingevuld. Een goede respons! Wij willen alle respondenten bedanken voor de tijd die zij namen om de vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen leiden tot een beter vakblad in de toekomst.

Wie zijn de respondenten?

De respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn gemiddeld 16 jaar geabonneerd op BK-informatie; het kortst een maand en het langst 40 jaar – dus vanaf het begin.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is relatief hoog, deels te verklaren uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van abonnees op vakbladen in de regel relatief hoog is. De uitkomsten van het onderzoek moeten dan ook worden gezien in het licht van die betrekkelijk hoge leeftijd van de respondenten. Drie kwart van de respondenten is 50-plusser en 2% van de respondenten is jonger dan 30 jaar. Doordat de jonge generatie ondervertegenwoordigd is, kan helaas niets worden gezegd over bijvoorbeeld het verschil in het mediagedrag van de millennials en dat van de oudere generaties.

Bijna de helft van de respondenten woont in Noord- en Zuid-Holland en bijna geen van de respon­denten woont in Flevoland, Friesland en Zeeland. Een derde van alle respondenten woont in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De doelgroep bestaat met name uit beeldend kunstenaars: van alle respondenten werkt 85% als professioneel beeldend kunstenaar en bijna 20% werkt (ook) als docent. Van de respondenten werkt 81% zelfstandig en ruim de helft van de respondenten werkt fulltime zelfstandig.

BK-informatie is primair informatief

De sterkste associatie met BK-informatie is ‘informatief’. Het merendeel van de respondenten ziet BK-informatie, in lijn met de naam van het blad, als een informatief blad dat gericht is op beeldende kunst en kunstenaars. 85% is het (helemaal) eens met het statement “BK-informatie is interessant omdat het primair informatief is”, en zonder BK-informatie zou twee derde van de respondenten minder goed geïnformeerd zijn over beeldende kunst.

Naast het informatieve karakter scoren ook de advertenties hoog. Maar liefst 90% van de respon­denten geeft aan deze te bekijken en 82% bekijkt de advertenties altijd of regelmatig.

Van de verschillende typen advertenties worden de prijsvragen, inschrijvingen en opdrachten als het interessantst gewaardeerd. Daarnaast worden de advertenties over tentoonstellingen, subsidies/fondsen en artist-in-residencies het meest genoemd.

De meeste respondenten lezen bepaalde rubrieken, waarbij artikelen over ontwikkelingen in de beeldende kunst en de cultuursector het hoogst scoren, gevolgd door de rubrieken Binnenland en Buitenland. Ook de rubriek Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte en de kunstenaarscolumn worden goed gewaardeerd.

Een kwart van de respondenten vindt dat bepaalde onderwerpen in het blad onderbelicht blijven. Uit de veelheid van suggesties noemen we er een paar: verdien- en participatiemogelijkheden, (nieuwe) kunst(ontwikkelingen) en informatie over de dagelijkse praktijk van beeldend kunstenaars.

Het volledige artikel stond in BK-informatie #2, 2018

Meer Artikelen

ADVERTENTIES