Reactie taskforce op nieuwe coronamaatregelen

  • beleid & politiek

Daags na de aankondigingen van de versoepelingen van de coronamaatregelen in februari, die voor het eerst sinds lange tijd perspectief bood aan de cultuursector, reageerde de ‘Taskforce culturele en creatieve sector’ op de aangekondigde maatregelen met een persbericht en een brief aan de tweede kamerleden.

R R R

De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Doel van de Taskforce is door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling en afstemming de coronacrisis het hoofd te bieden. 

In de eerdergenoemde brief vroeg de Taskforce aandacht voor een aantal zaken. Het drong erop aan om compensatie te verlenen voor de inkomstenderving als gevolg van het nog aarzelende cultuurpubliek en om de periode tot aan het herstelpakket, dat pas rond juni beschikbaar zal zijn, te overbruggen. De Taskforce roept bij herhaling het kabinet op om helder en voorspelbaar te zijn in het coronabeleid en vraagt om het door hen op 19 januari jl. gepresenteerde Openings- en herstelplan als uitgangspunt te nemen voor dat beleid. 

Openings- en herstelplan

Doel van dit plan is een voorspelbare en zorgvuldige corona-aanpak voor publiek, makers en culturele organisaties. “Een aanpak waarbij de beleidsreflex niet meer ‘sluiten’ is, maar ‘veilig openblijven’.”

De Taskforce doet zes voorstellen om wendbaar en weerbaar uit de crisis te komen. Het gaat onder meer om een routekaart waarin voor elk risiconiveau van de pandemie beschreven wordt hoe een podium, museum of festival toch op veilige manier bezoekers kan ontvangen. Ook staat in het plan wat de culturele sector nodig heeft om te herstellen van de coronacrisis: maatregelen om het publiek weer terug te laten keren, om makers, artiesten en zelfstandig werkenden voor de sector te behouden en om ook in de toekomst een volwaardig programma-aanbod te kunnen bieden.

Het plan gaat uitgebreid in op de zorgelijke situatie van makers en zelfstandig werkende professionals. De Taskforce heeft een set afspraken opgesteld, Fair Practice bij nood- en herstelsteun, waarmee wordt gewaarborgd dat noodsteun alle onderdelen van de culturele keten bereikt (van maker tot technicus, tot producent en presentatieplek). 

Reactie vijfde steunpakket

Eerder reageerde de Taskforce aan de staatssecretaris voor cultuur en media Gunay Uslu, op het vijfde steunpakket: “Het kabinet laat met de brief over de uitwerking van het vijfde steunpakket zien dat het de schade die de culturele en creatieve sector is toegebracht serieus wil opvangen. De staatssecretaris voor cultuur en media benadrukt in de brief terecht dat de beschikbare steun zoveel mogelijk terecht moet komen bij degenen die deze het hardst nodig hebben: de culturele en creatieve zzp’ers (waaronder vele artiesten en kunstenaars) en de zelfstandige theaterproducenten.” 

De Taskforce benadrukt dat deze steun echter niet voldoende is om de sector uit de brand te helpen en ziet nog steeds niet de gewenste duidelijkheid over de (uitwerking van de) compensatiemogelijkheden.

In de brief drukt de Taskforce het kabinet op het hart om op korte termijn werk te maken van vier urgente punten:
1. Geef snel duidelijkheid over de uitwerking van steunpakketten.
2. Maak noodsteun voorspelbaar.
3. Dwing d.m.v. positieve stimulans fair practice bij noodsteun af.
4. Kom met een ruimhartiger steunpakket én borg een gelijk speelveld. 

De genoemde brieven, het openings- en herstelplan en het document over Fair Practice bij noodsteun kunt u hier downloaden:

Fair Practice bij nood- en herstelsteun
Reactie Taskforce op Vijfde steunpakket 7 februari 2022
Input Coronadebat 16 feb 2022 van Taskforce
Openings en herstelplan culturele en creatieve sector

Alle informatie vindt u ook via kunsten92.nl 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES