Raad voor Cultuur: Werkprogramma 2017-2018

  • beleid & politiek

Op 19 september 2017 presenteerde de Raad voor Cultuur het Werkprogramma 2017-2018. Het betreft de adviesagenda voor de periode april 2017 – december 2018. In samenspraak met het ministerie van OCW bepaalt de raad de hoofdlijnen van zijn adviesagenda.

Aan de basis van deze agenda ligt een verkenning uit 2014 naar ontwikkelingen en trends in het culturele leven: De Cultuurverkenning, waarin de raad onder andere beschreef dat er ondanks de economische crisis en de stevige bezuinigingen weliswaar sprake was van veel veerkracht in de cultuursector, maar dat deze niet voldoende was om de afname van de uitgaven te compenseren.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #7, 2017

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES