Publicaties Boekmanstichting

  • publicaties

De boekmanstichting werd opgericht in 1963 en is het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. De stichting doet onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de cultuursector en het cultuurbeleid en publiceert daar geregeld over. Onderstaand noemen we enkele recente publicaties.

Duurzaamheid

De onderzoekspublicatie Duurzaamheid in de culturele sector die de Boekmanstichting en Bureau 8080 in oktober jl. uitbrachten en online beschikbaar stelden, geeft inzicht in hoe de cultuursector werkt aan verduurzaming en bijdraagt aan bewustwording voor de klimaatcrisis. Het eerste kwantitatieve deel is gebaseerd op een enquête onder zo’n tweehonderd culturele organisaties. De resultaten geven inzicht in de beweegredenen van organisaties om te verduurzamen, de manier waarop zij dat doen, en knelpunten en behoeften die ze daarbij tegenkomen.

Bij het structureel onderdeel maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering lopen veel organisatie tegen knelpunten aan

De resultaten van de enquête laten zien dat verduurzaming zeer belangrijk wordt gevonden, maar dat respondenten de mate waarin ze zelf actief verduurzamen gematigd inschatten. De drie activiteiten die op dit moment het vaakst worden uitgevoerd, zijn het scheiden van (drie of meer soorten) afval, aandacht besteden aan de klimaatcrisis in de programmering en het stimuleren van medewerkers om met het OV te reizen. Bij het structureel onderdeel maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering lopen veel organisatie tegen knelpunten aan, zoals een gebrek aan geld, afhankelijkheid van andere partijen en een hogere prioriteit voor andere onderwerpen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat een gebrek aan ondersteuning vanuit het (cultuur)beleid daarbij een rol speelt.

Fair Practice

Ook de publicatie De Fair Practice Code. Stevig op de agenda, maar nog veel werk aan de winkel is online beschikbaar. De Fair Practice Code biedt de creatieve en culturele sector sinds 2017 een kader om duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken voor iedereen in deze sector mogelijk te maken. Redacteur en informatiespecialist van de Kennisbank van de Boekmanstichting Jack van der Leden raadpleegde diverse adviezen, analyses, beleidsplannen en reacties uit het culturele veld en ging daarbij op zoek naar voorgeschiedenis, implementatie en praktijkervaringen alsook de huidige stand van zaken.

Cultuur en de pandemie

In het najaar van dit jaar verscheen ook Boekman #132 die gaat over de cultuursector en de pandemie. De coronapandemie heeft de sector hard getroffen. Door de maatregelen konden publieksactiviteiten niet of nauwelijks plaatsvinden en veel makers konden het omzetverlies moeilijk opvangen. Door de overheid gesubsidieerde instellingen waren in het voordeel ten opzichte van makers, zzp’ers en niet-gesubsidieerde instellingen. Een positief effect van de crisis was dat deze zorgde voor meer eenheid in de sector. Zo verenigden ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties zich in de Taskforce culturele en creatieve sector. De crisis daagt ook uit tot herbezinning. Hoe kan de sector de grote uitdagingen van deze tijd tegemoet treden? Zoals een eerlijkere arbeidsmarkt, het terugdringen van maatschappelijke ongelijkheid of klimaatverandering. Wat zijn leerpunten en welke rol kan de sector spelen bij het verwerken van zo’n crisis? Wat zijn de effecten van de crisis op studenten aan kunstacademies en op de praktijk van makers?

Meer Artikelen

ADVERTENTIES