Provinciaal cultuurbeleid

  • beleid & politiek
  • Provincies & gemeenten

Wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst?

In BK-informatie nr. 5 (22 juli 2016) hebben we geprobeerd om op basis van provinciale beleidsstukken op een rij te zetten wat de diverse provincies kunnen betekenen voor beeldend kunstenaars en beeldende kunst. De benaderingswijzen van de beleidsstukken zijn onderling zeer verschillend, waardoor vergelijking moeilijk is. Cultuurhistorie en de spreiding en toegankelijkheid van culturele voorzieningen zijn kerntaken van de provincie. De provincies dragen samen met rijk, gemeenten en betrokken partijen zorg voor de culturele infrastructuur. Daarnaast zetten de provincies zich in voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De provincies hebben de verantwoordelijkheid voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten van het rijk overgenomen. Ook is het stimuleren van een culturele identiteit is een provinciale opgave.

 

In BK-informatie nr. 5 vindt u het bovenstaande artikel.
Onderstaand de provinciale beleidsstukken waar wij ons op gebaseerd hebben.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #5, 2016

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES