Precaire Praktijken Reader

  • publicaties

Reader van Platform BK over de precariteit van werkenden in de beeldende kunst.

Kunstenaars en cultuurwerkers over de realiteit van het precaire leven

In de afgelopen twee jaar is de precariteit van werkenden in de beeldende kunst nog duidelijker geworden, maar het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen blijft lastig. In de Precaire Praktijken Reader schrijven zes kunstenaars en cultuurwerkers op uitnodiging van Platform BK over de realiteit van hun eigen precaire leven in coronatijd.

Download de Reader op de website van platform BK of bestel een gedrukt exemplaar (gratis voor leden) door te mailen naar kantoor@platformbk.nl.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES