Pensioen voor zelfstandigen

  • beleid & politiek
  • financiering
  • Onderzoek

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een pensioen voor zelfstandigen.

P P P

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontwikkelt op verzoek van en samen met sociale partners in de cultuursector een pensioen voor zelfstandigen. Het is de bedoeling in 2021 met een pilot de ruimte uit het Pensioenakkoord te benutten en te onderzoeken of en hoe zzp’ers pensioen kunnen opbouwen bij een pensioenfonds.

De SER en de Raad voor Cultuur hebben in 2017 oplossingsrichtingen geformuleerd voor de arbeidsmarktproblemen in de sector in haar rapport Passie gewaardeerd. Sociale partners in de culturele en creatieve sector zijn hier vervolgens in een Arbeidsmarktagenda mee aan de slag gegaan. Een betaalbare pensioenregeling voor zelfstandigen maakt daar onderdeel van uit.

Het is de bedoeling in 2021 met een pilot de ruimte uit het Pensioenakkoord te benutten en te onderzoeken of en hoe zzp’ers pensioen kunnen opbouwen bij een pensioenfonds

Het project is gestart vanuit de behoefte van de sector en houdt rekening met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van zelfstandigen. Het idee is dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever op fiftyfifty-basis bijdragen aan de pensioenopbouw. Beiden dragen 3% van een factuur af aan het pensioenfonds. De 3% die de opdrachtgever betaalt komt bovenop het factuur-bedrag.

Het opdrachtgeversdeel gaat naar een geblokkeerde rekening en het zzp-deel blijft nog beschikbaar tot het einde van het jaar. Dan wordt het omgezet naar pensioenaanspraken. Het zzp-deel blijft nog beschikbaar om de zzp’er de mogelijkheid te bieden onverwachte fluctuaties in inkomsten tijdelijk op te kunnen vangen.

Op basis van de resultaten uit de pilot wordt gekeken of PFZW voor andere sectoren binnen zorg en welzijn een pensioenvoorziening voor zzp’ers kan ontwikkelen.

Meer Artikelen

Kunst en cultuur in tijden van Corona

  • beleid & politiek
  • financiering

Het coronavirus zorgt ook voor economische onrust. We sommen een aantal maatregelen…

Over de vele zzp’ers in de cultuursector

  • beleid & politiek
  • financiering

Van alle Europese landen telt Nederland de meeste zzp'ers. En in de…

100 Sleutelwerken na-oorlogse beeldende kunst in de openbare ruimte

  • Sleutelwerken

Afgelopen november riep stichting BK-informatie op om online een voordracht te doen…

Duurzaam internationaal reizen in de kunstsector

  • internationaal

Welke steden kan je met de trein bereiken vanuit Brussel-Zuid binnen een…

ADVERTENTIES