Over de vele zzp’ers in de cultuursector

  • beleid & politiek
  • financiering

Van alle Europese landen telt Nederland de meeste zzp'ers. En in de cultuursector is dat nog meer het geval. De publicatie van Kunsten ’92 Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector gaat in meerdere artikelen en invalshoeken in op deze trend.

Met op dit moment 12,2% zzp’ers in de gehele beroepsbevolking scoort Nederland boven het Europese gemiddelde. In de cultuursector is het aandeel zzp’ers nog hoger: 72% volgens het SEO-rapport Karakteristieken en tarieven zzp-ers uit 2018.

Dat heeft te maken met de aard van de sector, waarin autonoom werk en tijdelijke aanstellingen gebruikelijk zijn. Overheidsingrijpen heeft echter gezorgd voor een grotere groei in de afgelopen twintig jaar. De publicatie van Kunsten ’92 Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector gaat in meerdere artikelen en invalshoeken in op deze trend. Welke ontwikkelingen, zowel politiek als economisch, hebben gezorgd voor die explosie aan zzp’ers? Waarom zijn er juist in de cultuursector zoveel zelfstandigen en wat betekent dit voor de individuele praktijk?

Hajo Doorn schrijft over het dubbele gevoel dat hem bekruipt bij de Fair Practice Code. Hij signaleert niet alleen praktische bezwaren, maar ook ziet hij niet hoe een onbedwingbare ‘maakbehoefte’ bij veel kunstenaars en organisatoren kan worden in-gedamd. Daarom pleit hij voor een Unfair Practice Code voor alle ondersteunende werkzaamheden in het culturele veld.

Download hier de publicatie Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector

“Als het moeilijk is om de artistieke bijdrage fatsoenlijk te honoreren, zullen technici, accountants, directeuren, barmedewerkers en controllers een beetje water bij de wijn moeten doen. Op elke factuur in het artistieke circuit wordt voortaan automatisch een Unfair-korting geheven, die afhangt van het resultaat – winst of verlies – van het betreffende evenement of de periode waarover gefactureerd wordt. Ook zien de vaste en ingehuurde medewerkers naast hun loonheffingskortingen en pensioenpremies maandelijks hun Unfair-kortingen op de loonstrook verschijnen. In het onwaarschijnlijke geval van winst zal dit ook tot uiting komen in een gepaste bonus.”

Deze en andere artikelen in de publicatie – onder andere over broodfondsen, de roep om cultureel ondernemerschap, diversiteit, competenties en duurzaamheid – leest u in de digitale publicatie van Kunsten ’92.

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES