On Affecting Change

  • internationaal
  • publicaties

Over het online symposium 'On Affecting Change Through Artist-in-Residencies', dat Kunsthuis Syb en Hotel Maria Kapel samen met AIR Platform NL (onderdeel van DutchCulture) organiseerden in december 2020 en januari 2021.

In een tijd vol uitdagingen vroegen de organiserende partijen zich af hoe zij als kleine kunstorganisaties ondanks hun verschillen, tijdelijkheid en individuele uitdagingen op een positieve manier kunnen bijdragen aan een antiracistische, feministische, zorgzame en duurzame toekomst? Collega’s uit het internationale kunstveld werden uitgenodigd om via een driedelig online symposium daar samen over na te denken. De daaruit voortkomende bijdragen, inzichten en suggesties werden verzameld in een onlangs uitgebrachte online Engelstalige publicatie: een samenvatting van de belangrijkste thema’s en vragen die tijdens het symposium werden besproken.

De publicatie geeft zeer praktische en verrassende tips, do’s en don’ts en methoden waar iedereen die in een nationale of internationale context werkt met kunst, kunstenaars en kunstorganisaties, zijn of haar voordeel mee kan doen. Daarnaast bevat de publicatie leestips en links voor verdere informatie en verdieping. 

Download On Affecting Change

Meer Artikelen

E E E

Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  • provincies & gemeenten

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli…

Evaluatie Richtlijn en Experimenteer-
reglement Kunstenaars-
honorarium

  • beleid & politiek

In opdracht van BKNL, Beeldende Kunst Nederland, heeft onderzoeksbureau Berenschot in samenspraak…

Europees rapport met aanbevelingen over arbeidsomstandigheden in de kunsten

  • publicaties

Het rapport The Status and Working Condi- tions for Artists, Cultural and…

Geannoteerde bibliografie over duurzaamheid in de kunsten

  • publicaties

De SHIFT Environmental Sustainability and the Arts Annotated Bibliography is een gids…

ADVERTENTIES