Omgevingswet

  • beleid & politiek

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken, de nieuwe wet bundelt regels en maakt ze eenvoudiger. Wat betekent de nieuwe wet voor beeldend kunstenaars?

Minister De Jonge geeft de decentrale overheden bijna twintig miljoen euro extra om zich goed te kunnen voorbereiden op de Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2024. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken, de nieuwe wet bundelt regels en maakt ze eenvoudiger. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Gemeenten krijgen dit jaar eenmalig acht miljoen euro extra om de transitiekosten van de Omgevingswet te dekken. Voor provincies en waterschappen is vier miljoen beschikbaar. Daarnaast ontvangen de drie koepels samen een extra bijdrage van vierenhalf miljoen euro om ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet te kunnen financieren.

Kunst

In de nieuwe wet wordt participatie belangrijker. Kunstenaars zouden daarin een belangrijke rol kunnen spelen, zij zijn vaak als geen ander bedreven in het betrekken van omwonenden bij transformaties van de omgeving en het op gang brengen van een dialoog tussen overheid, instellingen, organisaties en bewoners.

Gemeenten krijgen veel vrijheid om bijvoorbeeld kunstwerken in de openbare ruimte vergunningsvrij te maken

Of het vergunningenproces rondom de realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte verandert en of er meer mogelijkheden komen, hangt af van de regels die individuele gemeenten in het omgevingsplan opnemen. Gemeenten krijgen veel vrijheid om bijvoorbeeld kunstwerken in de openbare ruimte vergunningsvrij te maken. Ze moeten dat echter wel in het omgevingsplan regelen. In het kader van het opstellen van het omgevingsplan kunnen kunstenaars daarvoor via de verplichte participatie aandacht vragen bij de betreffende gemeente.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES