Meerkosten Fair Pay

  • beleid & politiek

Half november van dit jaar verscheen onder de titel Fair Pay dichterbij een onderzoek naar de minimale meerkosten die fair pay in 2022 met zich meebrachten.

Het onderzoek laat meerkosten zien van meerjarig door het rijk en door de rijkscultuurfondsen gesubsidieerde instellingen. De afgelopen jaren zijn stappen gezet om Fair Pay te realiseren. De grootste knelpunten blijken te zitten bij muziek, festivals, beeldende kunsten en creatieve industrie, met name bij kleinere organisaties met veel zzp’ers.

De meerkosten van Fair Pay in het onderzochte deel van de sector komen op (afgerond) 29,2 miljoen euro (loon- en prijspeil 2022). Deze meerkosten bestaan voor krap de helft uit tekortschietende beloningen en voor ruim de helft uit de kosten van onbetaald structureel overwerk. Meer dan de helft van de meerkosten heeft betrekking op kleine organisaties (met een jaaromzet van minder dan 0,5 miljoen euro in 2019). De meerkosten bestaan voor 59 procent (10,6 miljoen euro) uit kosten van zzp’ers en voor 41 procent (7,3 miljoen euro) uit kosten voor personeel in loondienst.

Belangenorganisatie Kunsten ’92 laat op zijn website weten dat als de meerkosten van 29,2 miljoen euro, geïndexeerd zouden worden voor 2025 de kosten in totaal op minimaal 34,5 miljoen euro uitkomen. Kunsten 92 benadrukt dat er aanvullend onderzoek, instrumentaria en geld nodig is.

Extra geld OCW

Het Ministerie van OCW maakte half november bekend dat op basis van het hierboven genoemde onderzoek de Rijkscultuurfondsen, bis-instellingen en musea binnen de Erfgoedwet in totaal 36,4 miljoen euro extra krijgen voor Fair Pay. De subsidieplafonds van deze instellingen worden daartoe verhoogd. Eerder maakte staatssecretaris Uslu al bekend dat er extra geld beschikbaar was om stappen te zetten richting eerlijke beloning van mensen werkzaam in de culturele sector. De staatssecretaris roept andere overheden die cultuur subsidren op haar voorbeeld te volgen.

Beeldende kunst

Naar de beeldende kunstsector gaat 1 miljoen euro extra voor de Regeling Kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds, zo’n 2,2 miljoen euro voor instellingen die via het Mondriaan Fonds meerjarige subsidie ontvangen, en ongeveer 2,3 miljoen euro voor projectmatige subsidies via het Mondriaan Fonds.

Downloads

Meer Artikelen

ADVERTENTIES