Kunst en cultuur in tijden van Corona

  • beleid & politiek
  • financiering

Het coronavirus zorgt ook voor economische onrust. We sommen een aantal maatregelen en mogelijkheden voor werkenden in kunst en cultuur op.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds betracht coulance in deze tijd: “Als aanvrager hoef je je geen zorgen te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals die is toegezegd. We gaan er dan wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.”
Lees meer

Belastingdienst

Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Gemeenten

Zzp’ers die zijn getroffen door de Coronacrisis kunnen in veel gevallen aanspraak doen op de BBZ (bijstand). Informeer bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden.
Meer informatie

Cultuur + Ondernemen

Cultuur+Ondernemen legt een Coronadossier aan met veel nuttige informatie voor zelfstandigen in de kunsten. Ook hebben ze een Helpdesk geopend waar je vragen kunst stellen.

Kunstenbond

Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor corona-annuleringen. Op basis van deze informatie leggen Kunstenbond en Kunsten ‘92 namens het veld eisen neer bij Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Platform BK

Platform BK roept al haar leden op onderstaande enquete in te vullen en te verspreiden. Hiermee draag je bij aan het in kaart brengen van het verlies van inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers. Op basis daarvan kan Platform BK met Kunstenbond, Kunsten ’92 en andere belangenorganisaties lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten.
Deel deze oproep in uw netwerk! Platform BK willen graag voor het begin van volgende week zoveel mogelijk reacties verzamelen om maximale impact op de besluitvorming van de politiek te realiseren.
Invullen enquete is geheel anoniem en kost ongeveer tien minuten. De enquete is opgesteld in het Engels, wegens het feit dat onder andere de problemen van niet-Nederlandse kunstenaars tot noch toe onderbelicht zijn gebleven.
https://nl.surveymonkey.com/r/TC8WGYZ

Rijksoverheid

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.
Bekijk wat mogelijk is op de website van de KvK

Het kabinet besloot op 17 maart om vanwege het corona-virus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.
Meer informatie

Vragen over extra tijdelijke ondersteuning vanuit de overheid

Corona Bulletin van de Rijksoverheid

NGA

De galeries luiden de noodklok en richten zich in een brandbrief tot de ministers van cultuur en economie.

Tips voor aanvullingen? Laat het ons weten!

Meer Artikelen

Kunst en cultuur in tijden van Corona

  • beleid & politiek
  • financiering

Het coronavirus zorgt ook voor economische onrust. We sommen een aantal maatregelen…

Over de vele zzp’ers in de cultuursector

  • beleid & politiek
  • financiering

Van alle Europese landen telt Nederland de meeste zzp'ers. En in de…

100 Sleutelwerken na-oorlogse beeldende kunst in de openbare ruimte

  • Sleutelwerken

Afgelopen november riep stichting BK-informatie op om online een voordracht te doen…

Duurzaam internationaal reizen in de kunstsector

  • internationaal

Welke steden kan je met de trein bereiken vanuit Brussel-Zuid binnen een…

ADVERTENTIES