Jaarverslag 2016 Mondriaan Fonds

  • Landelijke instellingen

Met het Jaarverslag 2016 sluit het Mondriaan Fonds zowel het kalenderjaar als de cultuurplanperiode 2013-2016 af. In het jaarverslag legt het fonds verantwoording af door gestelde doelen en resultaten te vergelijken; per kerndoel en per specifieke bijdrage.

We belichten voornamelijk de informatie die wij voor beeldend kunstenaars van belang achten. Ook wordt summiere informatie gegeven over een aantal bijdragen van het fonds. Voor volledige informatie verwijzen we u naar het gedetailleerde en lezenswaardige jaarverslag dat via de website van het fonds beschikbaar is. Samen met het jaarverslag publiceerde het Mondriaan Fonds een publicatie én online platform over opdrachtgeverschap, ook daarover berichten we in BK-informatie.

 

Het volledige artikel stond in BK-informate #3, 2017

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES