Internationaal Cultuurbeleid

  • beleid & politiek
  • internationaal

In november werd door het ministerie van OCW het rapport Internationaal Cultuurbeleid 2020 gepubliceerd, met een overzicht van projecten en resultaten van Nederlandse culturele activiteiten in de wereld.

De doelen van internationaal cultuurbeleid worden daarin als volgt beschreven:

  1. Een sterke cultuursector die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en die ook in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd.
  2. Meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.
  3. Cultuur wordt effectief ingezet binnen de moderne diplomatie. 

Als gevolg van de beperkingen door de pandemie zijn veel internationale culturele activiteiten en bezoekersprogramma’s uit- of afgesteld en is er een terugloop in het aantal activiteiten. Tegelijkertijd zijn er alternatieven gevonden om uitvoering te geven aan geplande activiteiten en zijn er nieuwe initiatieven ontplooid. 

Wereldwijd vonden in 2020 meer dan 8.787 (geregistreerde) activiteiten plaats van Nederlandse makers en organisaties in 90 landen. Vanuit het internationaal cultuurbeleid ontvingen 1.316 projecten financiële ondersteuning met een totaalbudget van 7.551.509 euro. Het aantal projecten is ten opzichte van 2019 afgenomen met 227, een daling van 15%. De regering heeft ermee ingestemd dat de budgetten die in 2020 beschikbaar waren voor het internationaal cultuurbeleid doorgeschoven kunnen worden naar 2021. Naast de financiële ondersteuning zijn de posten, cultuurfondsen en ondersteunende instellingen bij culturele activiteiten in het buitenland betrokken als adviseur.

Het grootste deel van het internationale cultuurbudget is besteed aan beeldende kunst (17%, d.w.z. iets meer dan 1,3 miljoen euro)

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië vormen de top drie van landen waar culturele projecten met Nederlandse betrokkenheid plaatsvonden. Van het totale budget gaat 81% naar de twintig landen die prioriteit hebben binnen het beleid. Wat betreft de disciplines is het grootste deel van het internationale cultuurbudget besteed aan beeldende kunst (17%, d.w.z. iets meer dan 1,3 miljoen euro), literatuur (14%) en erfgoed (12%). Van het budget werd 24% besteed aan tentoonstellingen, 23% aan producties of manifestaties en ruim 18% aan netwerkontwikkeling en kennisdeling, bijvoorbeeld door presentaties en debat. 

Binnen de doelstelling 1 (d.w.z. sterke cultuursector die kwalitatief groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd) werd 25% van het budget besteed aan beeldende kunst in de landen België, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 

Net als in de voorgaande jaren was het Nederlandse culturele veld succesvol binnen het EU-programma Creative Europe (subprogramma Cultuur). In 2020 is meer dan 24 miljoen euro toegekend aan projecten waar Nederlandse organisaties bij betrokken waren, dat is 33% van het totale budget. DutchCulture biedt ondersteuning aan het culturele en creatieve veld bij dit programma (zie dutchculture.nl/nl/europa). 

Downloads

Voortgang Internationaal Cultuurbeleid 2020

Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024

Meer Artikelen

ADVERTENTIES