Internationaal cultuurbeleid 2017 – 2020

  • beleid & politiek
  • internationaal

Op 24 maart 2022 boden minister Hoekstra (BZ) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) de Tweede Kamer de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid (ICB) 2017-2020 aan. Dit beleid wordt uitgevoerd door onder anderen de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland en de rijkscultuurfondsen. 

Uit de evaluatie blijkt dat in de onderzochte periode 79 miljoen euro werd besteed aan internationaal cultuurbeleid, dat zich richtte op drie doelstellingen:

1. Een sterke cultuursector die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en die ook in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd. (43 miljoen)
2. Meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. (26 miljoen)
3. Cultuur wordt effectief ingezet binnen de moderne diplomatie. (2 miljoen)
Daarnaast werd ruim 7 miljoen euro besteed aan internationale erfgoedsamenwerking. 

Het succes bleek voor een groot deel afhankelijk te zijn van de personen die het beleid uitvoerden

Het internationaal cultuurbeleid bracht in de onderzochte beleidsperiode 5.464 projecten voort met een totaalbedrag van 35,9 miljoen euro, 45 procent van het totaal. Bijna 90 procent van het budget is besteed in de prioriteitslanden, waar 4.617 projecten zijn gerealiseerd. 

Het succes van het internationaal cultuurbeleid kwam voor de betrokken partijen niet (alleen) naar voren in hoge bezoekersaantallen, maar ook in de gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid met lokale partijen; uitwisseling en leren was belangrijker dan zenden, lokale inbedding was essentieel. Het succes bleek voor een groot deel afhankelijk te zijn van de personen die het beleid uitvoerden. Binnen het relatief algemeen geformuleerde beleidskader was daar ruimte voor. 

De rolinvulling van DutchCulture werd in de afgelopen beleidsperiode als wisselend ervaren, met name vanwege de verschillen in kennis en ervaring binnen de organisatie. Het beheer van de geoormerkte programmamiddelen door DutchCulture werd als ongewenst ervaren en compliceerde de rol van DutchCulture. In het huidige beleidskader valt dit beheer niet meer onder DutchCulture. 

Download hier de gehele evaluatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES