Hoe vraag je een subsidie aan?

  • Hoe?

Het aanvragen van een subsidie kan een gestructureerd proces zijn, het is echter wel zaak om ruim van tevoren te beginnen met de voorbereidingen, zowel inhoudelijk, maar ook wat betreft alle regeldingen om het project heen, zoals organisatie, communicatie, financiën, et cetera. Onderstaand enkele stappen die houvast kunnen bieden bij het samenstellen van een subsidieaanvraag.

1. Geschikte subsidies

Begin met een onderzoek naar welke subsidies beschikbaar zijn voor jouw specifieke doel of project. Dit kunnen onder meer overheidsprogramma’s, stichtingen, non-profitorganisaties en andere bronnen zijn. Meer informatie over het zoeken naar geschikte fondsen vind je bijvoorbeeld door goed te googelen of via deze link. Ook navraag in je professionele omgeving kan wonderen doen.

2. Voorbereiding

Zorg ervoor dat je voldoet aan alle vereisten per subsidies. Dit kan onder meer omvatten het hebben van de juiste juridische structuur (zoals een stichting), documentatie en kwalificaties. Wat lastig kan zijn, is dat verschillende fondsen en subsidies uiteenlopende voorwaarden hebben. Zet hierbij je creativiteit in!

3. Richtlijnen

Het goed lezen van de richtlijnen en voorwaarden is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je begrijpt wat er wordt verwacht en welke documentatie je moet indienen.

4. Gedetailleerd plan

Ontwikkel een gedetailleerd projectplan dat duidelijk de doelstellingen, activiteiten, tijdslijnen en budgetten beschrijft. Laat zien hoe je de doelstellingen van de subsidie zult bereiken.

5. Budgettering

Stel een realistisch budget op dat de kosten van je project dekt. Zorg ervoor dat je alle uitgaven en inkomsten duidelijk uitlegt en dat het budget in lijn is met de richtlijnen van de subsidieverstrekker.

6. Contact

Als je vragen hebt over de subsidie of de aanvraagprocedure, aarzel dan niet om contact op te nemen met de subsidieverstrekker voor verduidelijking.

7. Indienen

Volg de specifieke indieningsinstructies van de subsidieverstrekker en zorg ervoor dat je alle vereiste documenten en informatie indient binnen de opgegeven termijn.

8. Follow-up

Wacht niet te lang met reageren als de subsidieverstrekker om eventuele aanvullende informatie vraagt of aanvullende vragen stelt.

9. Geduld

Het beoordelingsproces kan soms best lang duren, wees geduldig. Soms kan je de status van je aanvraag online checken.

10. Volg de richtlijnen

Als je subsidie wordt toegekend, zorg er dan voor dat je de financiën gebruikt zoals aangegeven in de aanvraag en zorg ervoor dat je achteraf voldoet aan eventuele rapportagevereisten.

Het is belangrijk om nauwkeurig en volledig te zijn bij het aanvragen van een subsidie. Bij twijfels zou je hulp kunnen vragen bij mensen in je omgeving die misschien meer ervaring hebben met het aanvragen van subsidies en fondsen en soms helpt het als iemand kritisch meeleest.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES