Het belang van een aansprakelijksheids
verzekering

Omdat goede beroepsverzekeringen ook voor beeldend kunstenaars van belang zijn werkt BK-informatie sinds enige tijd samen met BB Assurantie Service aan een voor kunstenaars goed aanbod van beroepsverzekeringen. Alex Kuiper is verzekeringsspecialist bij BB Assurantie Service en geeft op gezette tijden in BK-informatie uitleg over een bepaalde verzekeringsvorm.

H H H

Als er wordt gevraagd om inzage in de polis blijkt het in bijna alle gevallen te gaan om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Allereerst moet een veel voorkomend misverstand uit de weg worden geruimd. In onze adviespraktijk horen wij vaak, wanneer wij met een onder- nemer (eenmansbedrijf) om de tafel zitten, dat er al een aansprakelijkheidsverzekering is. Als er wordt gevraagd om inzage in de polis blijkt het in bijna alle gevallen te gaan om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

De naam van verzekering zegt het al. De polis is bedoeld om de schade te vergoeden die door een privé-persoon is gemaakt. In de particuliere aan- sprakelijkheidsvoorwaarden staat namelijk dat je alleen verzekerd bent voor schade die je (of een medeverzekerde) als particulier –dus in een privé- situatie– hebt veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is uitsluitend bedoeld voor particulieren, zijnde alleenstaande of gezin.

Hoe zorgvuldig je ook werkt, je kan als ondernemende beeldend kunstenaar altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat een ingehuurde collega een ongeval krijgt of een fout maakt

Waarom de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Hoe zorgvuldig je ook werkt, je kan als ondernemende beeldend kunstenaar altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat een ingehuurde collega een ongeval krijgt of een fout maakt. Dergelijke schadeclaims betekenen als zelfstandig ondernemer vaak een aanslag op je privé-vermogen en daarmee is een schadeclaim van invloed op je bedrijf maar ook op jouw privésituatie.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt schade aan personen (derden) en aan zaken, waardoor je onbezorgd kunt werken. Als zelfstandig ondernemer kan je te maken krijgen met vele vormen van aansprakelijkheid. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid heb je zelf de schade veroorzaakt en is dus jouw schuld. Risicoaansprakelijkheid volgt niet uit iets wat je zelf hebt gedaan, maar uit een bepaald risico dat je loopt. Bijvoorbeeld: terwijl je een kunstwerk aan het plaatsen bent in de openbare ruimte, ondervindt een geparkeerde auto schade door jouw handelen of door dat van een assistent.

Kijk voor meer informatie op de bkinformatie.nl of bk-verzekeringen.nl Bellen mag natuurlijk ook. Wij zijn bereikbaar op 085 – 01 85 600

Hopelijk tot horens

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES