Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

  • publicaties

Een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector.

De samenleving is in beweging. Een nieuwe generatie makers, denkers, sprekers, schrijvers en activisten staat op. Het veranderde straatbeeld, de groeiende mondigheid van gemarginaliseerde personen, mondiale bewegingen en de effecten van Covid-19, dwingen de kunst- en cultuursector zichzelf opnieuw uit te vinden. Tegelijk biedt deze tijd de sector ook een kans om koploper te worden op het gebied van veiligheid, inclusie en toegankelijkheid. Het wordt tijd om andere vragen te stellen en nieuwe antwoorden te vinden. Dit alles begint bij de taal zelf en wie wat, wanneer en hoe, tegen elkaar mag zeggen (en waarom). De Nederlandse taal is een product van de geschiedenis, geografie en tijd. De taal toont de opvattingen van de dominante machtsgroep die, in de beschrijving van de ander, zijn eigen superioriteit en machtspositie versterkt ziet. De Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal streeft naar een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen. 

Taal is hierin een vertrekpunt. Het biedt de kaders voor communicatie en interactie. Het is geen eindpunt. Door woorden te ver- anderen worden wezenlijke problemen niet opgelost. Taal is niet statisch, maar verandert voortdurend. De handreiking is geen taalgids maar presenteert vijftien overkoepelende waarden die oproepen tot verandering van binnenuit. Met deze heldere aanbevelingen, suggesties, richtlijnen en duidelijke voorbeelden streeft de handreiking naar een open en gelijkwaardig speelveld voor iedereen. Zo leren we al doende op een andere manier met en over elkaar te communiceren. 

Redactie: Mounir Samuel in opdracht van Code Diversiteit & Inclusie 

Download de handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal

Meer Artikelen

ADVERTENTIES