Fonds ZOZ

  • financiering

Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering.

Fonds ZOZ ondersteunt kunstenaars en on-en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen.

Bij Fonds ZOZ kan je een aanvraag indienen voor een project of onderzoek.

Project: voor de uitvoering van een uitgewerkt project inclusief plannen voor de distributie en/of presentatie ervan.

Onderzoek (ZOZ Academy): voor het uitvoeren van een onderzoek dat resulteert in een eerste artistieke pilot.

Deadlines: 1 juli en 7 oktober

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES