Financiering voor co-creatie

  • financiering

Als professioneel kunstenaar is het mogelijk om bij het Fonds Cultuurparticipatie subsidie aan te vragen voor een participatieproject.

Het fonds steunt grootschalige projecten (maximaal 2 jaar) waarin professionele kunstenaars en particuliere amateurs samenwerken. Het project moet gericht zijn op co-creatie: de professional betrekt amateurs bij het idee, de opzet en de uitvoering van een project. Daarbij geeft de kunstenaar kaders, begeleiding en inspiratie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is.

Meer informatie

Meer Artikelen

ADVERTENTIES