Effecten coronacrisis in cultuursector

  • onderzoek
  • publicaties

De Boekmanstichting onderzocht de gevolgen in 2020 van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector: zowel de schade voor de organisaties en zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen worden in de publicatie in beeld gebracht. Eind mei 2021 verscheen 'Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Effecten van de coronacrisis in de culturele sector'.

De sector is hard getroffen door de coronamaatregelen. Organisaties die het vooral van de publieksinkomsten moeten hebben, zijn financieel het hardst geraakt. Een deel van de culturele organisaties heeft het afgelopen jaar ingezet op digitale activiteiten, verwerft daarmee onvoldoende publieksinkomsten om het omzetverlies op te kunnen vangen.

De overheidssteun werkt, maar komt niet voldoende bij iedereen terecht. Als eerste reactie op de coronacrisis heeft de rijksoverheid vooral generieke steunregelingen ingevoerd. Al snel bleken de meeste daarvan onvoldoende toegesneden te zijn op specifieke situatie van een groot deel van de sector.

De overheidssteun werkt, maar komt niet voldoende bij iedereen terecht

In de loop van 2020 is het de verschillende overheden steeds beter gelukt om tijdig in te spelen op de coronamaatregelen en specifieke steunpakketten voor culturele organisaties beschikbaar te stellen. Het grootste deel van de steun van OCW is in 2020 naar de meerjarig gesubsidieerde organisaties gegaan. Zonder deze steun zou een deel van deze organisaties in de rode cijfers zijn beland. De organisaties die niet meerjarig zijn gesubsidieerd kampen met de grootste daling van inkomsten en omzet. Culturele organisaties die in 2019 relatief veel eigen inkomsten verwierven zijn relatief het hardst getroffen door de coronacrisis en ontvangen op dit moment naar verhouding weinig coronasteun. 

Download hier de publicatie Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Meer Artikelen

ADVERTENTIES