Economische waarde beeldsector

  • onderzoek

De in 2022 opgerichte Federatie Beeldrechten presenteerde medio februari de resultaten van een onderzoek naar de economische waarde van de beeldsector.

De in 2022 opgerichte Federatie Beeldrechten presenteerde medio februari de resultaten van een onderzoek naar de economische waarde van de beeldsector. Een belangrijk thema voor beeldmakers is het ontbreken van die eerlijke vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd beeld door contentplatforms en social media.

Ondanks de verslechterde financiële positie van beeldmakers, levert de beeldsector een toegevoegde waarde van 3,4 miljard voor de Nederlandse economie en is daarmee verantwoordelijk voor ruim 18 procent van de waarde die de gehele culturele en creatieve sector en voor dertig procent van de werkgelegenheid. Het verdienvermogen van de beeldsector is echter lager dan op basis van de werkgelegenheid verwacht mag worden. Dit is terug te voeren op het grote aantal actieve beeldmakers op de markt. Zij concurreren met elkaar, wat de onderhandelingspositie ten opzichte van hun opdrachtgevers niet ten goede komt. Makers nemen genoegen met een bescheiden vergoeding. Ook digitale exploitatie van beeld, onder andere door de grote contentplatforms, verbetert de economische positie van veel beeldmakers niet.

Download hier het onderzoek Waarde van Beeld, Beeld van Waarde

Meer Artikelen

ADVERTENTIES