Debat coronasteun voor cultuur

  • beleid & politiek
  • landelijke instellingen

Op 28 september jl. debatteerde de Tweede Kamer over de coronasteun voor cultuur.

De aanleiding van het debat was de aankondiging in de kamerbrief van minister Van Engelshoven (OCW) dat de coronasteunpakketten grotendeels eindigen vanaf 1 oktober. Verlenging van de noodsteun per 1 oktober was een belangrijk onderwerp en werd door diverse fracties bepleit. 

De minister gaf aan dat een fundamentele oplossing voor de positie van zzp’ers in de sector ligt in een structurele verhoging van het cultuurbudget

De minister beloofde om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voor cultuur op 22 november aanstaande een brief te sturen over de invulling van het herstelplan. De minister gaf aan dat een fundamentele oplossing voor de positie van zzp’ers in de sector ligt in een structurele verhoging van het cultuurbudget, maar dat in een herstelpakket ook al aandacht besteed zou kunnen worden aan minimumtarieven voor zzp’ers. Ze benadrukte dat het haar intentie is te voorkomen dat er alsnog instellingen omvallen en dat zij dat zorgvuldig zal monitoren. Zo blijven de loketten voor cultuurleningen via Cultuur+Ondernemen open. 

Europees Herstelfonds

Door meerdere partijen werd aandacht gevraagd voor het beschik- baar stellen voor de culturele en creatieve sector van de middelen uit het Europese Herstelfonds. Nederland zou volgens de Europese richtlijn twee procent (dat is 120 miljoen euro) kunnen besteden aan de culturele en creatieve sector. Met het Europees Herstelfonds wil de Europese Unie de economische klap van de coronacrisis opvangen. Het fonds heeft een omvang van 750 miljard euro, bestaande uit 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen.

Nederland zou volgens de Europese richtlijn twee procent (dat is 120 miljoen euro) kunnen besteden

Lidstaten krijgen deze subsidies en leningen alleen wanneer ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Het geld moet gebruikt worden voor ‘verstandige hervormingen’ met nadruk op duurzaamheid en digitale ontwikkeling. Een lidstaat die gebruik wil maken van geld uit het Herstelfonds, moet een plan inleveren bij de Commissie, dat kan tot midden 2022. Of Nederland een plan zal indienen is onduidelijk. Voor de eerste ronde in april 2021 koos het demissionaire kabinet om niet mee te doen, maar in plaats daarvan die beslissing over te laten aan een volgend kabinet.

Zie ook kunsten92.nl en europa-nu.nl 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES