Cultuur in Beeld 2015

  • beleid & politiek
  • Publicaties

Op 12 november verscheen Cultuur in Beeld 2015, een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en duiding van belangrijke ontwikkelingen. Centraal in Cultuur in Beeld 2015 staat de manier waarop cultuur zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: lokaal, stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal. Ook worden ontwikkelingen geschetst in de economie van de cultuursector, de publieke inte-resse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #8, 2015

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES