Corona, cultuur en gemeenten

  • onderzoek
  • provincies & gemeenten
  • publicaties

Onderzoeksbureau Berenschot stelde in samenwerking met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een digitale informatiegids samen: Corona, cultuur en gemeenten deel 2.

Adviezen aan makers

De gids geeft onder meer adviezen aan makers, om hun positie te versterken. De positie van alle makers is over het algemeen door de coronacrisis verslechterd. Gemeenten kunnen helpen om makers beter uit de crisis te laten komen.

Gemeenten kunnen helpen om makers beter uit de crisis te laten komen

In de gids geeft de Kunstenbond gerichte adviezen mee aan gemeenten:

  • Investeer in de toekomst van de jeugd.
  • Zet steun voor cultuur niet alleen in voor culturele instellingen, maar ook voor impulsregelingen direct gericht op lokale makers. Wissel als gemeenten (denk ook aan provinciale samenwerking) onderling ervaringen uit met bestaande makersimpulsregelingen.
  • Verbind op grond van de Fair Practice Code voorwaarden dat steun doordruppelt in de keten.
  • De beloning voor kunstenaars en cultuurmakers staat vaak niet in verhouding tot het werk dat zij verrichten en de waarde die zij hebben voor de samenleving. Verhoog het cultuurbudget om fair practice beloningen mogelijk te maken, zorg dat prestatie-eisen matchen met middelen.
  • Ga in gesprek met (vertegenwoordigers) van lokale makers, stimuleer dialoog tussen instellingen, gemeente en makers. De Creatieve Coalitie kan hierin een rol spelen, evenals de projectorganisatie Fair Practice Code.
  • Benut de tools en handreikingen van het sectorale arbeidsmarktplatform Platform ACCT, zoals de Rekentool: caoloon naar zzp-tarief. Hiermee kunnen gemeenten richting geven aan aanvragers en hebben gemeenten ook een maatstaf om aanvragen te beoordelen.
  • Benut de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie van de Kamer van Koophandel om plannen te beoordelen op zorgvuldige arbeidsverhoudingen en verwijs aanvragen hier ook op om schijnconstructies te vermijden.

Financiële compensatie

De VNG ontving veel vragen van gemeenten en vanuit de sector over de omvang en mogelijkheden van coronacompensatie vanuit de rijksoverheid voor de lokale cultuur. Daarom geeft de informatiegids ook inzicht in de hoogte van deze coronacompensatie aan gemeenten en in de financiële situatie van de diverse typen lokale culturele instellingen. Het Rijk heeft hiervoor in 2020 bijna 170 miljoen euro verstrekt, 120 miljoen via de algemene middelen van het Gemeentefonds en 48,5 miljoen euro via drie rijkscultuurfondsen. Voor de eerste helft van 2021 is tot nog toe 150 miljoen euro aan rijkssteun voor de lokale cultuursector via gemeenten beschikbaar.

Aanbevelingen

De gids geeft een aantal aanbevelingen voor gemeenten om op korte termijn werk te maken van herstel en transitie van het lokale culturele ecosysteem, zoals: inventariseer in lokale knelpunten, stimuleer de vraag naar cultuur, jaag digitalisering aan, steun het cultureel werkkapitaal en stel eisen aan fair practice. Verder bevat de gids een flink aantal goede voorbeelden van hoe grote, middelgrote en kleine gemeenten hun middelen inzetten voor steun aan de sector.

Download hier deel 1 (feb. 2021) van de gids

Download hier deel 2 van de gids

Meer Artikelen

ADVERTENTIES