Breng culturele basis in elke gemeente op orde

  • beleid & politiek

Begin maart bracht de Raad voor Cultuur 'De culturele basis op orde' uit, een rapport met de ondertitel Kunst, erfgoed en media voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland. Het rapport werd uitgebracht aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart jl. en bevat een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media.

De raad signaleert dat er in steeds meer gemeenten steeds minder geld beschikbaar is voor culturele basisvoorzieningen. Dit heeft gevolgen voor het welbevinden en samenleven van inwoners en maakt dat een gemeente minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats. De raad vindt dat die culturele basis voor iedereen in elk gemeente op orde moet worden gebracht en benoemt een aantal terreinen waarop gemeenten kunnen investeren: amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken, lokale media en erfgoed. Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers.

De raad signaleert dat er in steeds meer gemeenten steeds minder geld beschikbaar is voor culturele basisvoorzieningen.

Aanleiding

In april 2021 becijferde de raad dat het rijksbudget voor cultuur, erfgoed, media en bibliotheken idealiter met 477 miljoen euro zou worden verhoogd in de nieuwe kabinetsperiode. Met een dergelijke investering kan het Rijk er volgens de raad toe bijdragen “dat de culturele sector en de mediasector voor iedereen in Nederland bereikbaar en relevant worden, en dat (meer) werkenden in deze sectoren eerlijk worden betaald”. De raad stelde ook dat de culturele sector en de mediasector substantieel kunnen bijdragen aan het maatschappelijk en economisch herstel van Nederland uit de coronacrisis. Het nieuwe kabinet investeert structureel 170 miljoen euro in de creatieve en culturele sector.

De culturele sector en de mediasector kunnen substantieel bijdragen aan het maatschappelijk en economisch herstel van Nederland

De raad ziet een bloeiende cultuur- en mediasector nadrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies en gemeenten en benadrukt dat landelijke investeringen voor inwoners van gemeenten alleen maar vruchten kunnen afwerpen als ook die gemeenten zelf (en de provincies) zich inzetten voor de versterking van hun culturele ecosysteem, en ervoor kiezen daar de komende tijd in te investeren.

Download hier ‘De culturele basis op orde’

Meer Artikelen

ADVERTENTIES