Boekman 119. Ruimte voor kunst en cultuur in de stad

  • Publicaties

Het zomernummer van Boekman, nummer 119, gaat over de onmisbaarheid van kunst en cultuur in de stad. En over de verdeling ervan in de stad: gebundeld in het centrum of verspreid over de stad inclusief de periferie?

Het gaat ook over het belang dat wordt gehecht aan de invloed die kunst en cultuur hebben op de leefbaarheid van een stad, waarbij de beschikbare ruimte vaak schaars is en gentrificatie op de loer ligt.

 

Planoloog Zef Hemel werkt in de stedelijke omgeving van Amsterdam. Hij pleit voor meer aandacht voor grootstedelijke ontwikkeling in Nederland, hij acht het belang van grote steden groot, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van mensen, ook op het gebied van kunst en cultuur.
Touria Meliani is wethouder cultuur in Amsterdam. Zij pleit voor een nieuwe culturele infrastructuur in de stad: grootstedelijke cultuurplekken buiten de binnenstad, meer broedplaatsen en betaalbare ateliers.

 

Roel Griffioen, verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit van Gent, vraagt zich in zijn artikel Institutionele gentrificatie? af wat de beweegredenen zijn van culturele instellingen om van het centrum naar de randen van de stad te verhuizen, wie daar baat bij heeft, of hier sprake is van een nieuwe trend of een al bestaande ontwikkeling en of er verband is met gentrificatie bevorderende beleidsmaatregelen.

 

Andere artikelen in deze Boekman behandelen onder andere de rol van cultuur in de omgevingsvisies van gemeenten, de rol van Stroom Den Haag tussen kunstenaars en gemeente, een interview met cultureel intendant Han Bakker waarin hij uitlegt hoe Dordrecht sinds 2006 aan leefbaarheid in en imago van de stad werkt, een onderzoek in Brabant naar de wensen en behoeften van kunstenaar ten aanzien van de culturele infrastructuur in vijf grote steden (“wat doet hen besluiten uit een stad te vertrekken of juist te blijven”), en het beslag dat festival en evenementen leggen op de steeds schaarser wordende ruimte in Rotterdam.

 

Boekman #119 s online te bestellen va de Boekmanstichting.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #6, 2019

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES