BNG Bank Erfgoedprijs voor Weert

Begin juni werd bekendgemaakt dat de gemeente Weert de winnaar is van de BNG Bank Erfgoedprijs 2023. Het thema was dit jaar Groen erfgoed. De gemeente ontving een oorkonde en een geldprijs van 25.000 euro.

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid. De BNG Bank Erfgoedprijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

De jury wees Weert aan als winnaar, omdat deze gemeente een duidelijke erfgoedvisie heeft, waarin duurzaamheid en klimaatadaptatie voorop staan. De gemeente vertelt een integraal verhaal, waarin een bewuste keuze is gemaakt voor beleving. Plannen die lang geleden zijn ingezet, zijn consequent uitgevoerd en werpen nu hun vruchten af. De gemeenschap wordt daar heel direct bij betrokken. De gemeente Roosendaal won de Publieksprijs 2023.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES