Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2017-2020

  • beleid & politiek

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Volgend voorjaar is het weer zover.

Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Op 19 mei 2016 zal de Raad voor Cultuur zijn advies over de BIS aanbieden aan minister Bussemaker (OCW) en op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel zullen uitmaken van de nieuwe BIS.

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie #8, 2015

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES