Arbeidsmarktpositie kunstenaars

  • beleid & politiek

Op 31 mei 2016 stuurde minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Asscher (SoZaWe), een brief naar de Kamer als reactie op het advies van de SER en de Raad voor Cultuur over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt (zie ook BK-informatie nr. 2 van 11 maart 2016).

In de brief laat de minister weten dat er honoreringsregelingen komen voor kunstenaars in de diverse culturele disciplines om de onderbetaling van kunstenaars te helpen tegengaan. Voor beeldend kunstenaars moet een regeling komen die ervoor zorgt dat zij voor tentoonstellingen betaald worden. Aan het Mondriaan Fonds stelt Bussemaker daarom eenmalig 600.000 euro beschikbaar om met de musea, beeldende kunstinstellingen en kunstenaars een regeling voor presentatiegelden op te tuigen. In de brief zegt Bussemaker dat de 2 miljoen euro gezien moeten worden als een eerste stap om de arbeidsmarktpositie voor kunstenaars te verbeteren.

 

Het volledige artikel staat in BK-informatie #5, 2016

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES