Advies Cultuurstelsel 2021-2024

  • beleid & politiek

Op 11 april 2019 presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor het cultuurstelsel 2021-2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Een advies op verzoek van minister Engelshoven (OCW). Hierin adviseert de raad tot een breder cultuurstelsel met ruimte voor nieuwe genres en een groter publiek.

In dit advies is ook het antwoord van de raad opgenomen op de eerdere adviesaanvraag van de minister over het verbeteren van publieksbereik.

 

“We streven ernaar om het cultuurstelsel te versterken en op lokaal, regionaal en landelijk niveau steviger te verbinden met een breed en divers samengesteld publiek.”

 

Het volledige artikel stond in BK-informatie#3, 2019

Meer Artikelen

#watdoetdathier

  • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

  • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES