15 december 2021

Het aanbieden van beroepsverzekeringen voor beeldend kunstenaars kan helaas niet gecontinueerd worden. Wij betreuren dat, maar begrijpen dat het voor de aanbieder van de verzekeringen niet rendabel was, omdat er enerzijds veel maatwerk geleverd moest worden (wat graag gedaan werd) en anderzijds de belangstelling te klein was om dit vol te kunnen houden.

De bestaande verzekeringen worden uiteraard gecontinueerd.