Opstarten

ico Xandra Nibbeling

Zonder goede werkruimte is het verdomd moeilijk om kunst te maken. Zonder goede woonruimte is het verdomd moeilijk een leven op te bouwen. Onroerend goed wordt voor velen schaars omdat het duur is en wordt duurder omdat het schaars is. Een catch 22 voor de mensen met een normale tot kleine portemonnee. En beeldend kunstenaars hébben doorgaans een kleine portemonnee. Uit de recente monitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt weer dat van alle werkenden in de creatieve wereld, de beeldend kunstenaars het minst te besteden hebben (zie ook dit artikel).

Van alle werkenden in de creatieve wereld hebben beeldend kunstenaars het minst te besteden

Hoe moet dat dan als je net begint? Als je geen woonruimte kunt vinden? Laat staan werkruimte. Werk maken op de zolder van je ouders (als die een lege zolder hebben)? Digitaal werk maken achter de laptop in een koffiebar (op een enkele consumptie)? Een zwervend bestaan van de ene residency en via vrienden of ouders naar de volgende?

Werk maken op de zolder van je ouders?

De woonprotesten in Amsterdam en Rotterdam, respectievelijk op 12 september en 17 oktober, richtten zich op het tekort aan betaalbare woonruimte waardoor velen geen kans hebben op een woning. De woningmarkt zit op slot en alleen als je een paar ton kunt regelen, lukt het – na flink overbieden – om in de stad woonruimte te vinden. Het tekort aan atelierruimte is al langer een probleem in de steden. En met name de starters worden door dit alles het hardst getroffen.

De woningmarkt zit op slot en het tekort aan atelierruimte is al langer een probleem in de steden.

De meeste startende kunstenaars beginnen in een stad. Momenteel doet een groot deel dat zonder woning en zonder atelierruimte. Hoe dan? Hoe start je überhaupt een leven als beeldend kunstenaar? Vanaf deze editie van BK-informatie beginnen we met de rubriek Opstarten, waarin bij toerbeurt een van zes startende beeldend kunstenaars vertelt over het opstarten als kunstenaar. Het gaat in de rubriek overigens niet per se over de huisvestingproblematiek. Dat kan wel, maar het zal uiteraard over veel meer gaan dan dat.

Met name de starters worden door dit alles het hardst getroffen.

De starters stellen bovendien vragen aan ervaren kunstenaars. Het idee is dat de beeldend kunstenaars die BK-informatie lezen hen ondersteunen met hun ervaringen en ideeën. Hoe heeft u uw zaken opgelost in het verleden, onzekerheden overwonnen, een werkruimte, een werkritme en een inkomen gevonden en uw werk onder de aandacht kunnen brengen? Tot in 2023 worden in elke editie van BK-informatie een of meerdere vragen aan u gesteld. We hopen dat u uw antwoorden met de nieuwe generatie zult delen. Antwoorden die ze kunnen gebruiken bij het opstarten van hun kunstenaarsbestaan (hopelijk in een geschikte werkruimte en met de rust van een eigen woonruimte), zodat ook deze kunstenaars eraan kunnen bijdragen dat beeldende kunst in Nederland van belang blijft. 

nl_NL_formalDutch