Omwegen

ico Xandra Nibbeling

Nu lijkt er, al enige tijd, vanuit het veld, een verschuiving gaande. Dat is onder meer te zien aan de tentoonstellingen, open calls en residencies, die in BK-informatie voorbijkomen. Een verschuiving naar meer geëngageerde en activistische kunst.

Hieronder zeventien stukjes tekst ter illustratie:

1. Door kunst voelen ze zich prettiger en minder eenzaam.

2. Dankzij denkers, activisten, kunstenaars is er een beweging op gang gekomen die strijdt voor de dekolonisatie van de westerse samenleving.

3. De kunstwerken bieden weerwoord aan de consequenties van de individualistische maatschappij, roepen op tot actie en mentaliteitsverandering.

4. Kunstenaars verbeelden actuele thema’s zoals duurzaamheid & recycling.

5. Die de verschillende aspecten van discomfort onderzoekt. En ook het ongemak van de mensheid en de samenleving die zij heeft opgebouwd.

6. Een wereld verwoest door oorlog, pandemieën en klimaatverandering moet weer opnieuw worden ontworpen: hoe kunnen we weten dat we het dan wél goed doen?

7. Een primitieve nederzetting, waarin de creatie van het individu wordt ingezet in het belang van de groep.

8. In het licht van ecologische afbraak een omvattend en gevoelig bewustzijn ontwikkelen van de levensdragende netwerken van wateruitwisseling.

9. Het thema voor dit jaar is Rebellion.

10. Vrouwelijke kunstenaars in dialoog over hun positie in de kunstwereld.

11. Kunstenaars, culturele organisaties en beleidsmakers in zeven Europese landen werken aan een duurzamere cultuursector, die zich inzet tegen seksueel geweld, seksisme, racisme en machtsmisbruik in de kunsten.

12. Op zoek naar de relatie tussen mens, natuur en technologie.

13. Die met hun werk op enigerlei wijze bijdragen aan de oplossing van een of meer van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

14. Pleiten voor structurele verandering en stappen zetten om een meer duurzame, inclusieve en eerlijke kunstwereld te creëren.

15. Een wereldwijd georiënteerd, collaboratief en interdisciplinair kunst- en cultuurplatform.

16. Een interdisciplinaire arena waarin ecologie en een bewuste interactie met de natuur worden verkend.

17. Solidair kunst (ver)kopen.

Veel kunstenaars en kunstinstellingen (niet iedereen en dat hoeft natuurlijk ook niet) willen zonder omwegen bijdragen aan een betere wereld, met in het achterhoofd een wereld zonder oorlogen, klimaatrampen en virusdreigingen, zo blijkt uit deze voorbeelden; elk ervan geplukt uit deze editie van BK-informatie.

nl_NL_formalDutch