Essentieel

ico Xandra Nibbeling

U weet wel de man die de organisatie vertegenwoordigt die een muzikant uitnodigde om gratis op te treden op dat mega-event, want extra exposure voor de kunstenaar in deze zo magere tijden. De prins – die van geen kwaad scheen te weten – kwam niet zozeer als persoon ter sprake, maar meer als vertegenwoordiger van een algemene houding ten aanzien van kunst en kunstenaars: niet noodzakelijk, een luxe, een extraatje, een hobby voor erbij.

De prins – die van geen kwaad scheen te weten

Anne Demeester vatte het in haar speech in Paradiso goed samen. Parafraserend: kunst is voor sommigen inderdaad een hobby, maar voor velen is het een beroep waarmee noodzakelijke maar moeilijk definieerbare producten worden gemaakt, én een beroep waar de rekeningen mee betaald moeten worden. Omdat de prins een gevoel vertegenwoordigt dat zeer breed leeft, is het van groot belang om consequent een ander geluid te verspreiden dat op lange termijn geïnternaliseerd zal worden, namelijk: “Kunst is essentieel!” Bijvoorbeeld omdat mensen behoefte hebben aan fictie, aan verhalen om zin en betekenis te geven, beter te begrijpen, angsten te kanaliseren, te kunnen nadenken over een toekomst, of om af en toe te kunnen ontsnappen aan deze wereld. Demeester riep op het woord (kunst is essentieel) onophoudelijk te blijven verspreiden, te prediken, zodat uiteindelijk het besef ervan doordringt bij de politiek, de beleidsmakers en kunst een onlosmakelijk deel wordt van alles wat we essentieel vinden.

Het is van groot belang om consequent een ander geluid te verspreiden dat op lange termijn geïnternaliseerd zal worden, namelijk: “Kunst is essentieel!”

Een goed idee. Laten we daarom meteen beginnen bij onze directe omgeving: op familiefeestjes, in de supermarkt, de wachtkamer, in de trein, op het perron en ga zo maar door. Overtuig wie je kan, zodat ook zij zullen zeggen en verkondigen: “Kunst is essentieel”. Dan sijpelt het langzaam door, gaat het deel uitmaken van ons collectief bewustzijn en dan kan de politiek er nooit meer omheen. Doet u mee?

Maar hoe breng ik die boodschap, hoor ik u denken, hoe leg ik de essentie van kunst uit? Dat gaat natuurlijk het beste met een goed antwoord op de vraag waarom kunst essentieel is. Demeester noemde het rapport van de WHO waaruit blijkt dat kunst essentieel is voor de gezondheid (u kunt de WHO fact sheet hier downloaden). Mijn antwoord zou kunnen zijn dat kunst essentieel is omdat het een maatschappelijk en kritisch tegengeluid biedt en in die zin democratiserend werkt.

Wat zijn voor u de redenen waarom kunst essentieel is? We zouden graag uw zienswijzen, meningen en onderbouwingen verzamelen. Op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat vertellen we als we uitleggen dat kunst essentieel is? Hoe ga je daarover in gesprek met iemand die daar anders over denkt of iemand die ‘wel wat anders aan zijn hoofd heeft’? Hoe geef je een concreet antwoord op deze waarom-vraag? Hoe verspreiden we het woord?

Wat zijn voor u de redenen waarom kunst essentieel is? We doen bij deze een oproep aan u, onze lezer.

We doen bij deze een oproep aan u, onze lezer. Wilt u ons laten weten hoe u het ziet? We plaatsen vervolgens uw motivaties op onze website, zodat uiteindelijk een digitaal naslagwerk ontstaat waaruit iedereen kan putten en dat haarfijn aan iedereen die het lezen wil uitlegt: Kunst is essentieel!

Ter inspiratie kunt u hier het Paradisodebat 2021 terugkijken. 

nl_NL_formalDutch