Een andere wereld

ico Xandra Nibbeling

Is het gewenst dat kunstenaars een ‘betere’ wereld proberen te creëren? Soms wel en dat gebeurt ook veelvuldig. Interessante voorbeelden daarvan komen in onze podcastserie Wat doet dat hier? aan de orde.

Niet iedereen kan en wil een betere wereld bedenken en ook dan zijn er genoeg mogelijkheden: een kunstenaar kan de wereld proberen te duiden, inzichten verschaffen, een ander perspectief bieden, of ‘gewoon’ iets maken. Er zijn er die zich op geen enkele wijze verhouden tot het politieke of het sociaal-maatschappelijke domein, of tot welk domein dan ook. Die kunst maken omdat ze alleen dat willen.

Niet iedereen kan en wil een betere wereld bedenken

In het werk van een kunstenaar is het denken en handelen vaak vrijer dan in andere beroepen. Dat maakt het voor veel kunstenaars zo evident om zich te verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe zit het met kunst die zich alleen verhoudt tot de binnenwereld van de maker? Is daar niet ook de ‘grotere buitenwereld’ bij betrokken? Bijvoorbeeld in de fase van de waarneming, de fase waar het publiek bij betrokken is. De energie en passie die in het maken van kunst zit, wordt als het goed is één op één overgebracht op het publiek, de mensen die een blik werpen op een wereld die ze daarvoor nog niet kenden. Ze worden meegenomen, opgetild en kunnen zelfs een gevoel van euforie ervaren. Een heel klein stukje van de wereld is dan even een betere plek geworden, wie weet waar dat nog toe zal leiden.

De energie en passie die in het maken van kunst zit, wordt één op één overgebracht

In onze podcast verzamelen we mooie verhalen over maatschappelijk betrokken kunstenaars. Ze zijn in staat veel te betekenen in allerlei situaties. Dat komt onder andere doordat ze zich begeven in een ‘vrije zone’ waarin regels op een andere manier kunnen werken, waardoor die regels met fantasie en creativiteit kunnen worden geïnterpreteerd en ingezet. Om wat voor kunst het ook gaat, die fantasie speelt altijd een grote rol: wat er (nog) niet is maar er wel zou kunnen zijn. Dat kan iets voortbrengen dat waardevol is in zichzelf, zoals een overweldigend schilderij of een beeld dat je bij waarneming recht in je buik raakt. En het kan iets voortbrengen dat de wereld bevraagt en onderzoekt met het doel er een betere plek van te maken. Het is allebei van grote waarde.

nl_NL_formalDutch