De maker

ico Xandra Nibbeling

De maker centraal, staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu heeft dit gelukkig tot een belangrijk punt van haar beleid gemaakt. Het gaat haar onder andere om de arbeidsmarktpositie die voor veel makers beroerd is. Het is goed dat daaraan wordt gewerkt, want voor makers is het vaak allesbehalve makkelijk het hoofd boven water te houden. De maker worstelt. We zagen dat ook in onze reeks ‘Opstarten’.

Sinds november 2021, schreven in dit blad startende beeldend kunstenaars brieven aan elkaar, waarin zij vertelden over het opstarten van hun leven als kunstenaar. We vroegen hen om twee keer zo’n brief te schrijven en te reageren op elkaar. Bovendien werd er in iedere brief een vraag gesteld aan u.

De brieven gingen over het vinden van balans, de worsteling met het makerschap, het vinden van inspiratie, te veel hooi op je vork nemen, je pad en je passie vinden

Gedurende zo’n anderhalf jaar hebben we het wel en wee van deze zes kunstenaars mogen volgen en een inkijkje gekregen in het opstarten van hun carrière. Iets wat natuurlijk gepaard ging met vallen en zeker ook opstaan. In deze BK-informatie verschijnt de laatste brief in deze serie van twaalf.

De brieven gingen over het vinden van balans, de worsteling met het makerschap, het vinden van inspiratie, te veel hooi op je vork nemen, je pad en je passie vinden. En er werden vragen gesteld: Is het fijn als de dingen vanzelf gaan? Wat is succes voor een kunstenaar en wat is een succesvolle kunstenaar? Wat als je een tijd niet kunt werken als maker en hoe ga je daarna dan weer verder? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Hoe ga je om met falen? Wat doe je als je even niet meer weet waar je het zoeken moet? Hoe kijk je naar jezelf?

Alle kunstenaars die meewerkten aan de rubriek durfden zich kwetsbaar op te stellen en schreven open en eerlijk over wat hen bezighield. Ik heb daar veel respect voor en wil Lauren Raaijmakers, Leonie Fernhout, Jelle van Kuilenburg, Repelsteeltje, Hannah Meijer en Loes van Reijmersdal zeer hartelijk danken voor hun bijdragen en de manier waarop ze met ons samenwerkten. Ook wil ik de lezers bedanken die de moeite hebben genomen te reageren, dat is telkens zeer gewaardeerd.

Heeft u ideeën over een rubriek die u graag zou willen lezen in BK-informatie

Wij blijven contact houden met de briefschrijvers, maar we stoppen na twee rondes met deze rubriek en gaan op zoek naar nieuwe ideeën. We hebben al wat dingen in het achterhoofd, maar wil ook aan u vragen: heeft u ideeën over een rubriek die u graag zou willen lezen in BK-informatie?

Een reactie kunt u mailen naar redactie@bk-info.nl

De twaalf brieven allemaal nog eens nalezen? Dat kan op BKinformatie.nl/artikelen/thema/opstarten

nl_NL_formalDutch