De hand die zocht in de leegte – Vijfhuizen

Een tentoonstelling van artistieke strategieën in het spanningsveld tussen houvast vinden en loslaten. Verschillende thematieken komen aan bod, waaronder vermissing van een naaste, beknelling door culturele taboes en de zoektocht naar genezing van ziekte. In de tentoonstelling vormt het menselijk lichaam een rode draad.

D D D

Een tentoonstelling van artistieke strategieën in het spanningsveld tussen houvast vinden en loslaten. Verschillende thematieken komen aan bod, waaronder vermissing van een naaste, beknelling door culturele taboes en de zoektocht naar genezing van ziekte. In de tentoonstelling vormt het menselijk lichaam een rode draad.

Meer Agenda

ADVERTENTIES